9 december 2015

Raadsvergadering 8 december 2015

Fusie onderwijsorganisaties Comperio en Primo uitgesteld
Wethouder Kloosterman heeft in de raadsvergadering gemeld dat hij diverse malen met de bestuurder van Comperio heeft overlegd over zorgpunten van de raad met betrekking tot de fusie tussen basisonderwijs koepels Comperio (Oost- en Weststellingwerf) en Primo (Opsterland). De uitwerking van de punten uit de zienswijze kost de nodige tijd en dient zorgvuldig te gebeuren. De conclusie is dat de voorgenomen fusie van 1 januari a.s. niet gehaald wordt.

Invoering reclamebelasting
De fractie van de PvdA heeft ingestemd met de invoering van reclamebelasting ten bate van een Ondernemersfonds Wolvega. Na de nodige problemen in de aanloop is er nu onder de ondernemers in Wolvega een groot draagvlak voor dit fonds. De ondernemers willen, met de ongeveer 45.000 euro die er netto in het laatje komt, diverse activiteiten in Wolvega organiseren, om van Wolvega een bruisend winkelcentrum te maken. Een mooi resultaat. De PvdA hoopt dat de nu getoonde eensgezindheid ook in de toekomst zal bestaan.

Huishoudelijke Hulp
De fractie van de PvdA steunde het voorstel van het College om de extra gelden van het Rijk ook in 2016 daadwerkelijke te besteden voor de huishoudelijke hulp. Op voorstel van de PvdA is er in onze gemeente voor gekozen om de huishoudelijke hulp in ook in 2016 op de oude voet voort te zetten. Het nu ontvangen bedrag is ter compensatie van het te verwachten verlies van 445.000 euro op de huishoudelijke hulp dat we anders voor eigen rekening hadden moeten nemen. Natuurlijk betekent dit niet dat er in individuele gevallen geen veranderingen zullen zijn (maatwerk), maar de basis is dat er ook in 2016 geld is om adequate huishoudelijke hulp te bieden.

Unesco nominatie
De Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen en twee Belgische gebieden) maken een goede kans om een plek te krijgen op de Unesco werelderfgoedlijst. Een deel ligt in onze gemeente, ten zuiden van Noordwolde. In onze ogen is dit een belangrijke impuls voor het gebied bij Noordwolde op het terrein van toerisme en wij steunen het college dan ook bij de inspanningen om deze bijzondere positie te verwerven.