15 september 2016

Raadsvergadering 9 september 2016

UNESCO Werelderfgoedlijst
Het zuidelijke deel van onze gemeente, de Oost- en Westvierdeparten, maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische regio “Koloniën van Weldadigheid”. Al een aantal jaren zijn we bezig, om dit unieke gebied een plek te laten krijgen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Dit zal leiden tot meer bekendheid, nationaal en internationaal. De toename van het toerisme dat we verwachten is goed voor onze lokale ondernemers en het bezoek aan het Vlechtmuseum in Noordwolde. Wij hebben dan ook volmondig ingestemd met het voorstel voor de aanvraag van de Werelderfgoed status.

Recreatie en Toerisme:
Bij het uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme hebben we gepleit om meer aandacht te besteden aan de historische verhalen die bij de gemeentelijke- en rijksmonumenten horen. Ook de sociale geschiedenis verdient hierbij de aandacht.

Uitbreiding bedrijf Motip:
Het bedrijf Motip is een belangrijke werkgever binnen onze gemeenten. Daarnaast is het ook een bedrijf dat aan strenge veiligheids eisen dient te voldoen, omdat het in een speciale klasse m.b.t. de veiligheid valt. De provincie zorgt dan ook voor het toezicht.
De fractie van de PvdA is positief over de gewenste uitbreidingen, waarmee het bedrijf ook uitspreekt het volle vertrouwen in de toekomst te hebben. Uit de plannen blijkt dat de veiligheidsaspecten door verschillende deskundigen positief beoordeeld zijn. Daarbij zorgt het nieuwe opslagsysteem er voor dat dit ook nog eens meer veiligheid biedt!.

Warme nazomer:
Door de warme dagen waar we van genieten is het zwembad De Dobbe langer opengesteld. Dit is prachtig en geeft o.a. de schoolkinderen nog de gelegenheid om na de schooltijd een duik te nemen in het zwembad. Het zwembad sluit echter al om 17.00 uur en dit vinden wij jammer. We hadden graag gezien dat dit naar 18.00 of 19.00 uur gebracht zou zijn. Hier hebben wij bij de wethouder dan ook op aangedrongen. Wethouder Kloosterman zag echter geen mogelijkheid om dit te realiseren. Jammer – een gemiste kans!