WMO

Het WMO-geld dient ook voor de WMO doeleinden besteed te worden.