Onderwijs

Daar waar mogelijk dienen Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs door ontwikkelt te worden naar betaalbare kind-centra.