18 december 2014

Ronald Westenberg verlaat PvdA

Op 15 december jl. ontvingen wij het bericht dat Ronald Westenberg heeft besloten de fractie van de PvdA Weststellingwerf te verlaten en alleen door te gaan als eenmansfractie. In zijn mondelinge en schriftelijke verklaring geeft hij aan dat er “onvoldoende vertrouwen is in elkaar” en dat “dat een onvoldoende basis is om optimaal te kunnen functioneren”.

Dit bericht heeft de fractie verrast. Ook herkende de fractie zich niet in deze motivering.

Een poging om in een nader gesprek meer toelichting op en helderheid over zijn beweegredenen tot vertrek te krijgen en eventuele pijnpunten en bezwaren uit de wereld te helpen is door Ronald Westenberg van de hand gewezen. Wij betreuren dit ten zeerste, evenals het niet ter beschikking stellen van de PvdA raadszetel.

Namens de fractie van de PvdA

René de Klein,
fractievoorzitter