14 maart 2014

Raadsleden maken plaats voor nieuwe lichting

Een van de laatste momenten van Minke Elzinga, Jan Menger, Antje van Dijk en Hanneke Zonderland (v.l.n.r.) in de raadszaal van Weststellingwerf. - Foto: Piet Bosma

Een van de laatste momenten van Minke Elzinga, Jan Menger, Antje van Dijk en Hanneke Zonderland (v.l.n.r.) in de raadszaal van Weststellingwerf. – Foto: Piet Bosma

De verkiezingen zorgen volgende week voor een flinke verschuiving in de gemeenteraad. Bijna de helft van de huidige 21 raadsleden keert niet terug, omdat ze niet verkiesbaar zijn.

Een van de laatste momenten van Minke Elzinga, Jan Menger, Antje van Dijk en Hanneke Zonderland (v.l.n.r.) in de raadszaal van Weststellingwerf.  Piet Bosma

Voor Hanneke Zonderland (CDA) en Antje van Dijk (VVD) betekent het een einde aan een zestien jaar durende raadsperiode. PvdA’ers Minke Elzinga en Jan Menger zetten na twintig jaar een punt achter hun politieke carrières.

Ondanks hun eigen vertrek, is het viertal er het over eens dat te veel vernieuwing in een keer, de lokale politiek niet ten goede komt. Jan Menger, die van de twintig politieke jaren ook vier jaar wethouder was voor de PvdA, vreest dat er veel ervaring en historisch besef wegvalt na 19 maart.

‘Bestuurlijke ervaring is een pré’

‘Vroeger was je al langer actief voor de partij, voordat je in de raad kwam’, zegt Antje van Dijk. Zij werd in 1982 lid van de VVD en zat o.a. jaren in de schaduwfractie voor ze raadslid werd. ‘Bestuurlijke ervaring is een pré’, onderschrijft ook Hanneke Zonderland. ‘En je moet ook zeker een voorjaar hebben meegelopen in de schaduwfractie.’

Ervaring is echter iets dat je moet opbouwen. Wat willen de scheidende raadsleden aan de nieuwe lichting meegeven? Zonderland: ‘Blijf je partij trouw en besef je dat je er niet voor jezelf zit. Raadslid zijn is niet zomaar vrijblijvend. Je hebt iets waar te maken, want je wordt gekozen. Je moet de intentie hebben de vier jaar vol te maken. ‘Je moet het met hart en ziel doen’, zegt Jan Menger, wiens dochter Annemarie een van de leeggekomen PvdA-zetels gaat opvullen.

‘Majeure’ onderwerpen voor de kiezen

De afgelopen zestien jaren kreeg de raad ‘majeure’ onderwerpen voor de kiezen om over te beslissen.
De scheidende raadsleden sommen zaken als het voortbestaan en de verhuizing van de drafbaan, de nieuwbouw van het gemeentehuis, de aanleg van de A32, de komst van het asielzoekerscentrum en realisatie van de Lindewijk op. Projecten waarbij de belangen en meningen van de burgers een grote rol speelden. Van Dijk: ‘je moet mensen er in een vroeg stadium bij betrekken, dat is wel gebleken’. Hanneke Zonderland herinnert zich sommige situaties als dreigend. ‘Zo heftig werd er gereageerd op onderwerpen die de burger raakten.’

Dat de bevolking in de afgelopen jaren veel mondiger is geworden, staat als een paal boven water. Enerzijds weten ze de weg naar de gemeente en de raad beter te vinden, maar anderzijds grijpt men ook sneller naar middelen om tegen een besluit te procederen. Menger: ‘Tot aan de jaren negentig was een besluit al snel goed. Maar tegenwoordig worden er zo actiegroepen opgericht, ze vliegen tot de Hoge Raad aan toe, zonder in de gaten te hebben wat dat wel niet kost. De burger moet het recht hebben om te procederen, maar meestal red je het niet hogerop.’

‘Verschrikkelijk veel geleerd’

Bovenal hebben ze alle vier genoten van hun tijd als raadslid. Omdat ze iets konden betekenen als volksvertegenwoordigers. Menger: ‘Ik heb verschrikkelijk veel geleerd. Een hoop interessante mensen ontmoet en ben op plekken geweest, waar je anders nooit komt.

Bijvoorbeeld met Hans Wiegel onderhandeld om Remco Heite tot burgemeester te maken, dat is prachtig.’ Hoe kijken ze naar de toekomst van de gemeentepolitiek? De groei van het aantal lokale partijen baart hen zorgen. ‘Geen goede ontwikkeling’, zegt Minke Elzinga. ‘Je moet landelijk beleid uitvoeren op gemeentelijk niveau. Kijk eens wat er nu allemaal op ons afkomt met de decentralisaties. Als lokale partij heb je geen landelijke achterban die je kunt raadplegen.

Van Dijk en Zonderland vallen haar bij. ‘Juist voor de zaken die de komende jaren enorm belangrijk worden, heb je mensen in je achterban nodig die wat in hun rugzak hebben’, meent Zonderland.

‘Ik bemoei me nergens mee’

Maar wat gaan ze zelf doen na 19 maart, blijven ze politiek actief?  Menger: ‘Het eerste jaar neem ik afstand. Ik bemoei me nergens mee.’. Antje van Dijk neemt ook bewust afstand. ‘Ik ben 20 jaar actief geweest,  het is wel even mooi zo.’ Ook Minke Elzinga gaat zich op andere vlakken inzetten. Hetzelfde geldt voor Zonderland. ‘Je moet het stokje durven overgeven. Dat is ook mooi na zoveel jaren.’

Bron: Stellingwerf.nl