11 maart 2014

Burgers weten lokaal ombudsteam te vinden

Het Ombudsteam Weststellingwerf behandelde in het eerste jaar van bestaan 23 zaken.

Op 20 januari werd het ombudsteam, dat een initiatief is van de PvdA officieel geïnstalleerd door de landelijke PvdA-voorzitter Hans Spekman. In de eerste zes weken van 2014 zijn ook al vijf nieuwe cases aangemeld. Niet elke zaak sluit met positief resultaat. Van de 23 konden zeven om verschillende redenen niet worden opgelost. Coördinator Jan Koopman toont zich zeer tevreden met het aantal geholpen burgers. ‘Het geeft aan dat er een behoefte is’, zegt hij. Ook in de zaken die het ombudsteam niet kon oplossen, viel op dat de hulpvrager vaak toch positief was. ‘Men was blij dat er nu in ieder geval op een serieuze manier naar het probleem was gekeken.’

In twee gevallen hebben vragen aan het ombudsteam geleid tot mogelijke aanpassing van het gemeentelijk beleid. Zo kwam een dame uit Wolvega er door de handicap van haar dochter achter dat de tandartsenpraktijken en huisartsencentra in deze gemeente niet de beschikking hebben over een invalidentoilet. Of het ombudsteam daar even wat aan wilde doen. Door een en ander binnen de fractie aan de orde te brengen heeft dat geleid tot een motie, die door de raad is aangenomen, waarin bij de aanvraag van een (ver-)bouwvergunning voor dit soort centra er een dringend advies komt van de vergunningverstrekker om ook te denken aan een invalidentoilet.

Ook worden soms vrijwilligers ingezet om zaken die ogenschijnlijk niet kunnen worden opgelost, toch een positief resultaat opleveren. Het ombudsteam bestaat uit 12 specialisten op uiteenlopend gebied, variërend van juridische kennis en onderwijs tot WMO tot zorg, bestuurszaken en woning- of financiële kwesties.

Het team is bereikbaar op tel. 06-36303733.

Bron: Stellingwerf.nl