Armoedebeleid

19 mei 2017

Reactie van de PvdA n.a.v. het Armoede onderzoek van de Rekenkamercommissie in onze gemeente.
De fractie van PvdA is van mening dat armoede o.a. veroorzaakt wordt doordat mensen in de bijstand al jarenlang te maken hebben met een te laag inkomen. Een middel om deze groep (en ook mensen met een laag inkomen uit arbeid) enigszins tegemoet te komen is aanpassen van de inkomensnorm voor de bijzondere bijstand. De PvdA zal dan ook bij de Kadernota een motie indienen om de inkomensnorm voor individuele bijzondere bijstand te verhogen naar 130%.

Het Rekenkamer onderzoek meldt toenemende kosten voor de bewind voering. Tot nu toe worden voor bewind voering commerciële partijen ingeschakeld. De gemeente Deventer heeft m.i.v. dit jaar besloten om dit zelf te gaan doen. Voor mensen die hier gebruik van willen/moeten maken is dit gratis. De ACM zal nog een uitspraak doen of dit juridisch mag. Hier zal dus op gewacht moeten worden.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bewindvoerders-boos-op-gemeente-deventer.9558613.lynkx

Als de gemeente Deventer gelijk krijgt, dan bepleit de PvdA dat wij als gemeente dit voorbeeld gaan volgen. Bewind voering is werken met mensen in een kwetsbare positie; dit dient geen commerciële activiteit te zijn.
Wanneer de bewind voering niet door de gemeente uitgevoerd mag worden dan zou onze gemeente alleen gebruik moeten maken van bonafide en gekwalificeerde bewindvoerders.