Rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf zit namens de raad onze fractiegenoot Teun Stoker.