Samenwerking

De gemeente werkt samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. De intentie is om te komen tot een bestuurlijke opschaling.