Noordwolde

Noordwolde is een provinciaal aandachtsgebied. Dat betekent dat provincie en gemeente verder gaan met de extra inspanning voor de verbetering van de leefomgeving in het dorp