Leergeld

Onlangs heeft de PvdA-fractie de Stichting Leergeld in Weststellingwerf uitgenodigd voor een informatief gesprek. In de ogen van de PvdA is deze stichting een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede onder kinderen.

Onlangs heeft de PvdA-fractie de Stichting Leergeld in Weststellingwerf uitgenodigd voor een
informatief gesprek. In de ogen van de PvdA is deze stichting een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede onder kinderen. Mevrouw Carla van der Valk, coördinator van de Stichting Leergeld kon dit ook met talloze voorbeelden bevestigen.
De stichting Leergeld is in 2015 met haar activiteiten begonnen in Weststellingwerf. Deze bestaan er uit dat kinderen lid kunnen worden van een vereniging, mee kunnen doen aan een schoolreis of dingen kunnen kopen die ze nodig hebben op school. Voorwaarde is dat het inkomen van het gezin lager is dan 120% van het minimumloon en de kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn. De hulp wordt in natura gegeven en de aanvraagtermijn is kort.
Door de economische crisis zijn heel wat mensen in de problemen gekomen. De stichting Leergeld is van mening dat kinderen daar niet de dupe van mogen worden, hetgeen ook een speerpunt van de PvdA is.
Het motto is: nu meedoen is straks meetellen! Mevrouw Van der Valk vertelde dat de aanvragen worden behandeld door goed getrainde vrijwilligers. Deze bekijken de situatie en de wensen van alle kinderen in het gezin. Zo deden er in 2015 meer dan 100 gezinnen mee en werden er reeds ruim 250 kinderwensen vervuld. De hulp is altijd tijdelijk en wordt per aanvraag afgerekend.
De stichting Leergeld heeft in korte tijd een goed samenwerkingsnetwerk opgebouwd met mensen
uit het onderwijsveld, het verenigingsleven en winkeliers. Naast de gemeentesubsidie waren er ook giften van particulieren. De PvdA fractie deed mevrouw Van der Valk enkele suggesties aan de hand om het aantal sponsoren nog wat uit te breiden. Ook zegde de fractie toe zich te blijven in te zetten voor een gemeentelijke subsidie, zo lang dit een bijdrage levert aan het voorkomen van armoede bij kinderen!