Standpunten

Zoeken

Armoede

Lees verder

Belastingen

Wij willen de totale gemeentelijke lasten niet sneller laten stijgen dan de inflatie.

Lees verder

Burgemeester

Burgemeester Van Klaveren heeft met ingang van 1 juli 2017 zijn ontslag aangeboden aan de Koning.

Lees verder

Dorpenfonds

Wij blijven het Dorpenfonds financieel steunen en ondersteunen initiatieven die vanuit de dorpen ondernomen worden.

Lees verder

Dorpshuis

Lees verder

Duurzaamheid

Wij steunen bestaande en nieuwe initiatieven van duurzame ontwikkeling van bedrijven en groepen inwoners en waar mogelijk ondersteunen we dit.

Lees verder

Economie

Lees verder

Herindeling????

De fractie van de PvdA is voor een bestuurlijke opschaling.

Lees verder

Inkomensondersteuning

Geen bezuinigingen op inkomensondersteuning!

Lees verder

Integratie

Lees verder

Inzet 2014 – 2018

Uitgangspunten van de PvdA in de gemeenteraad voor de periode 2014 - 2018

Lees verder

Jongeren centra

Jongerencentra in Wolvega en Noordwolde dienen in stand gehouden te worden.

Lees verder

Kinderen

Lees verder

Leergeld

Onlangs heeft de PvdA-fractie de Stichting Leergeld in Weststellingwerf uitgenodigd voor een informatief gesprek. In de ogen van de PvdA is deze stichting een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede onder kinderen.

Lees verder

Noordwolde

Noordwolde is een provinciaal aandachtsgebied. Dat betekent dat provincie en gemeente verder gaan met de extra inspanning voor de verbetering van de leefomgeving in het dorp

Lees verder

Ombudsteam

Binnen de gemeente Weststellingwerf is een Ombudsteam werkzaam. Iedere inwoner binnen onze gemeente kan hier een beroep opdoen.

Lees verder

Onderwijs

Daar waar mogelijk dienen Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs door ontwikkelt te worden naar betaalbare kind-centra.

Lees verder

Rekenkamercommissie

In de Rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf zit namens de raad onze fractiegenoot Teun Stoker.

Lees verder

Samenwerking

De gemeente werkt samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. De intentie is om te komen tot een bestuurlijke opschaling.

Lees verder

Sociaal Democratie

Lees verder

Sportverenigingen

Sportverenigingen dienen bereikbaar te zijn voor alle kinderen. De financiën mogen geen drempel zijn.

Lees verder

Toerisme

Lees verder

Veiligheid

Wij willen in onze gemeente een veilige leefomgeving en vrij van vandalisme.

Lees verder

Werelderfgoedlijst

Het zuidelijke deel van onze gemeente, de Oost- en Westvierdeparten, maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische regio “Koloniën van Weldadigheid”. Al een aantal jaren zijn we bezig, om dit unieke gebied een plek te laten krijgen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Lees verder

WMO

Het WMO-geld dient ook voor de WMO doeleinden besteed te worden.

Lees verder

Wonen

Wij staan voor een gevarieerd woningaanbod en goede woningen voor iedereen, ook voor starters op de woningmarkt.

Lees verder