Standpunten Weststellingwerf 2014 – 2018

Noordwolde:
Noordwolde is een provinciaal aandachtgebied. Dat betekent dat provincie en gemeente verder gaan met de extra inspanning voor de verbetering van de leefomgeving in het dorp

Sociaal:
‘Sterk en sociaal’. Een beproefd begrip, maar volledig van toepassing, juist nu het minder gaat.

Duurzaamheid:
Bestaande en nieuwe initiatieven van duurzame ontwikkeling van bedrijven en groepen inwoners stimuleren en waar mogelijk ondersteunen.

Gemeentelijke lasten:
De totale gemeentelijke lasten niet sneller laten stijgen dan de inflatie.

Wonen:
Een gevarieerd woningaanbod en goede woningen voor iedereen, ook voor starters op de woningmarkt.

Veiligheid:
Een veilige leefomgeving, vrij van vandalisme.

Inkomensondersteuning:
Geen bezuinigingen op inkomensondersteuning

Jongeren:
Jongerencentra in Wolvega en Noordwolde in stand houden.

Onderwijs:

Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs door ontwikkelen tot kind-centra.

Sportverenigingen:
Sportverenigingen betaalbaar voor alle kinderen.

Dorpenfonds:
Verdere ondersteuning (financieel en anderszins) van initiatieven vanuit de dorpen.

WMO:
WMO-geld voor WMO doeleinden besteden.