28 februari 2014

Werkbezoek Woningstichting

De Partij van de Arbeid bracht vrijdagmiddag een werkbezoek aan de woningstichting Weststellingwerf. De delegatie werd ontvangen in de nieuwste aanwinst van de woningstichting de appartementen aan de Dr. Dreeslaan te Wolvega. Uitleg werd gegeven over het proces dat vooraf ging aan de realisatie van deze appartementen waar onder andere eerder de bibliotheek en bejaardenwoningen stonden.  De procedure voor nog 2 appartementen loopt en de verwachting is, dat voor deze appartementen ook voldoende belangstelling zal bestaan. De huur is beneden de huursubsidie grens en huurders kunnen dus in aanmerking komen voor huursubsidie. Uitgelegd werd tevens wat de gevolgen voor de woningstichting zijn van de huurderheffing. Na de toelichting werden een viertal appartementen bezocht. Wat opviel was de ruimte in de appartementen, die voorzien zijn van een balkon. Bij elk gebouw is gezorgd voor een parkeergelegenheid, welke zich onder het gebouw bevindt. De bewoners spraken alle hun tevredenheid over hun woonomgeving uit. De PvdA sprak richting woningstichting haar complimenten uit met deze woonvoorziening van de woningstichting.