28 februari 2014

Werkbezoek J.P. van den Bent

Een delegatie kandidaatsraadsleden van de Partij van de Arbeid heeft een werkbezoek  gebracht aan de locatie van de J.P. van den Bent te Wolvega. Een locatie die grotendeels tot stand is gekomen door een initiatief van de ouders. Sinds 2 jaar wonen hier 12 cliënten die o.a. een verstandelijke handicap  hebben. Ieder van hen heeft een eigen appartement met o.a. een woon- en slaapkamer.  De delegatie leden werden door 2 ouders en de locatie manager geïnformeerd, waarbij verteld werd dat de cliënten zich duidelijk thuis voelen in hun appartement.  Dit is mede een gevolg van de visie die door J.P. van den Bent gevoerd wordt en waarbij uitgegaan wordt van de vraag die de cliënten hebben . De ouders gaven aan zeer te bespreken te zijn over deze visie en de bijbehorende werkwijze die door de medewerkers uitgevoerd wordt. De ouders zijn en worden ook zeer betrokken bij de begeleiding van hun kinderen. De overgang die per 1 januari 2015 van het rijk naar het gemeente plaats vindt werd ook besproken. Zorg bestaat er over de vervoersvergoeding die nodig is om de cliënten te vervoeren naar de dagbesteding. Het was een nuttig werkbezoek en de partijen zullen elkaar in de toekomst beter weten te vinden.