8 september 2015

Vluchtelingen

Voorafgaand aan de raadsvergadering van maandagavond 7 september legde burgemeester Gerard van Klaveren een verklaring af, waarin hij te kennen gaf dat de beelden van de vluchtelingen in Syrië ook in onze gemeente tot de nodige bewogenheid hebben geleid. “Weststellingwerf wil hier een positieve rol in spelen”, verklaarde de burgemeester. Concreet betekent dit dat Weststellingwerf mogelijkheden zoekt om asielzoekers met een status in onze gemeente te huisvesten, om op die manier meer ruimte voor de vluchtelingen te creëeren binnen de AZC’s.

De PvdA fractie gaf onmiddellijk aan zeer tevreden te zijn met dit voornemen van het college. We wachten met grote belangstelling verdere ontwikkelingen af.