Vergadering afdeling 15 november 2017

19 november 2017

Afgelopen woensdag heeft onze afdeling haar jaarvergadering in de Rank te Wolvega gehouden. De verslagen van zowel de fractie als van de wethouder over de achterliggende periode zijn besproken en toegelicht. Vanwege de verhuizing van Peet Veldhuizen naar een andere gemeente diende er een nieuwe penningmeester benoemd te worden. Tonnis Meijer heeft deze taak nu op zich genomen. Tevens is informatie verschaft over de voortgang van de nieuwe partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. De partij waarin de PvdA ook vertegenwoordigd is en waarmee de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar ingegaan wordt.