29 januari 2018

Thema avond (verborgen) eenzaamheid

Aankondiging thema avond

 

over (verborgen) EENZAAMHEID IN OOST- EN WESTSTELLINGWERF
op woensdagavond 14 februari 2018

Locatie:  MFA Mejander , Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop

Inloop met koffie en thee: vanaf 19.00 uur

Aanvang programma: 19.30 uur

 

Steeds vaker horen en lezen we dat eenzaamheid een groot en groeiend maatschappelijk probleem is. Wij vragen ons af hoe het daarmee gesteld is in onze gemeenten? Hoeveel mensen zijn (ernstig) eenzaam? Wat wordt daar aan gedaan? Welke rol zouden de gemeenten kunnen/moeten spelen? Hoe zit het met verborgen eenzaamheid? Over dat alles willen wij discussiëren met onze leden, met betrokken organisaties en met eenieder die belangstelling heeft voor dit onderwerp. Iedereen is welkom!

 

Voor deze thema avond zijn een aantal professionals uit zorg en welzijnswerk uitgenodigd om hun ervaringen met eenzaamheid in de dagelijkse praktijk met ons te delen. Er worden enkele presentaties gegeven over initiatieven om eenzaamheid aan te pakken. En natuurlijk discussiëren we over wat er nog méér gedaan kan worden.

 

Discussieer ook mee op woensdag 14 februari in Oldeberkoop!

 

Bij eventuele vervoersproblemen kunt u contact opnemen met:

PvdA afdeling Ooststellingwerf: Ivelina Vossen (06-16022744)
PvdA afdeling Weststellingwerf: Henk Woudstra (06-53170856

 

www.facebook.com/pvdaooststellingwerf/

www.facebook.com/pvdaweststellingwerf/