12 november 2015

Raadsvergadering 9 november 2015

Fusie onderwijsorganisatie: Comperio met Primo
Namens de fractie van de Partij van de Arbeid heeft Teun Stoker naar voren gebracht dat de fractie niet tegen de fusie is. Wel zijn er de nodige kanttekeningen geplaatst over de mogelijkheden die de gemeenteraad nog houdt m.b.t. haar controlerende rol. Zo is door de nieuwe organisatie voorgesteld dat de begroting niet meer van te voren ter visie voorgelegd wordt. Daarnaast is de fractie van mening dat de Raad van Toezicht en de bestuurders elkaar scherp dienen te houden. Voorgesteld wordt dan ook om de bestuurders voor een periode van vier jaar te benoemen.
Ook de overige raadsfracties hebben hun bedenkingen en op initiatief van de PvdA is een zienswijze opgesteld, van zaken die de gemeenteraad nog opgenomen wil zien in de statuten en het convenant tussen de nieuwe organisatie en de gemeente.
In afwachting van nieuwe statuten en convenant zijn wij nu niet akkoord gegaan met de voorgenomen fusie.

Elzen aan de Grote Kamp
Een langlopende kwestie, waarbij de bewoners aangeven dat de bomen (elzen)gezondheidsklachten in de buurt opleveren. De fractie kan zich vinden in het College voorstel door positief op een ingediende kapvergunning te zullen besluiten. Dit vanwege de betrokkenheid van de bewoners. Het College is nog gevraagd om ook financieel de bewoners tegemoet te komen. Hierop heeft zij aangegeven, dit met de nodige coulance van haar kant te benaderen. Deze opstelling werd RAADS-breed gedragen. Toch diende Weststellingwerf Belang een motie in, met als toelichting:
het college kan welwillend staan tegenover het aanvragen van een kapvergunning, maar kan dan deze dan vervolgens nog wel weigeren!
Onbegrijpelijk wantrouwen. Het College gaf terecht aan dat dan een motie van wantrouwen tegen haar ingediend te worden. Hierop is door WB niet ingegaan.