15 september 2015

PvdA fractie positief over extra inspanning huisvesting statushouders

In de raadsvergadering van maandag 7 september vertelde burgemeester Van Klaveren dat Weststellingwerf kijkt hoe we mee kunnen helpen aan de opvang van de stroom vluchtelingen die naar Europa komen. Nu zitten er veel mensen in de opvangcentra te wachten op een woning. Als we deze mensen versneld een woning kunnen geven ontstaat er ruimte in de opvangcentra. Dit lukt niet van de ene dag op de andere. De PvdA vind dit een prima initiatief en is benieuwd hoe het college van B&W hier vorm aan denkt te kunnen geven.