28 oktober 2014

O.B.S. De Drie Dorpen

In dezelfde vergadering heeft de fractie ingestemd met het opheffen van de openbare basisschool de Drie Dorpen in Ter Idzard. Het bestuur van schoolorganisatie Comperio had dit verzoek voorgelegd. Door de krimp komen er steeds minder leerlingen, waardoor klassen zo klein worden dat de kwaliteit niet meer gegarandeerd kan worden en dit zal ten koste van de ontwikkelmogelijkheden van de kinderen gaan. Dit vindt de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar. Ook in de toekomst zullen wij nog meer verzoeken tot sluiting voorgelegd krijgen. Gewezen is op het vroegtijdig betrekken van de ouders bij deze ontwikkelingen voor de school.