18 januari 2016

Hoe gaan we om met onze vluchtelingen?

Interview met Wethouder Trompetter over de huisvesting van statushouders in het Bornego College te Wolvega

http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/hoe_gaan_we_om_met_onze_vluchtelingen/bron/nieuwsbrief