28 oktober 2014

Begroting 2015

In de raadsvergadering van 27 oktober 2014 is op voorstel van de fractie van de PvdA de begroting van de Fumo afgekeurd. Toegezegd was om te gaan werken met gedifferentieerde tarieven en in de begroting 2015 zijn deze nog niet opgenomen. Op voorstel van de PvdA is de begroting door de gehele raad afgekeurd. Opdracht is gegeven om zo spoedig mogelijk met een begroting te komen, waarin gedifferentieerde tariven opgenomen zijn.