9 maart 2014

Bedrijfsbezoek bij Agriton Noordwolde

Vrijdag 7 maart bezocht een delegatie van 6 PvdA’ers het bedrijf Agriton in Noordwolde.  Agriton is een klein bedrijf (in Noordwolde 13 medewerkers), maar het heeft veel vertakkingen in Europa. Het bedrijf maakt stoffen voor grondverbetering in de Landbouw (steenmeel, kleimineralen etc.). Verder maken ze toevoegingen voor veevoer (effectieve micro-organismen, een soort “Yakult” voor de koeien) om de gezondheid van de beesten te verbeteren en de kwaliteit van de mest te verhogen. Ook richten ze zich op effectieve gewasbestrijding en bemesting via de sproei-armen. Daardoor kan hetzelfde resultaat bereikt worden met veel minder bestrijdingsmiddel en meststoffen.

Het bedrijf richt ziich dus op toepassing van efficiënte en effectieve verbeterings-methoden in de landbouw. Daarmee wordt ook een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming: natuurlijke bemesting en veel minder gebruik van stoffen.

De stoffen worden deels in Noordwolde  gekweekt of gemengd en  afgewerkt  en vervolgens naar verschillende distributie-centra vervoerd. In het buitenland worden filialen opgericht, die na verloop van tijd worden verzelfstandigd. Kortom een bloeiend bedrijf, dat een gestadige groei van de werkgelegenheid voorziet.