4 maart 2014

Agrarische sector hoort lijstrekkers uit

Met de opschaling van de landbouw gaat de leefbaarheid van de dorpen achteruit.’

Dat was één van de stellingen die de zeven lijsttrekkers vanavond kregen voorgeschoteld tijdens het plattelands verkiezingsdebat dat LTO Noord samen met Agrarische jongeren, Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in De Rank in Wolvega organiseerde. Er waren zo’n tachtig bezoekers. Sippy Tigchelaar presenteerde de avond, waarbij afgevaardigden van de betrokken partijen en publiek aan de zaal in discussie gingen met Cor Trompetter (PvdA), Jack Jongebloed (VVD), Albert van den Berg (CDA), Gertud van Leeuwen (GroenLinks), Sippe Bron (Weststellingwerf Natuurlijk!), Hans de Vries (Weststellingwerfs Belang) en Dirk Dubbling (Vrijheid voor allen).

Tweede grote debat

Aan de orde kwamen onderwerpen als duurzame energie, megastallen, snel internet op het platteland, ecologisch bermbeheer, nieuwe functies van leegkomende boerderijen en recreatie. Na het debat bij de Commerciële Club Weststellingwerf was dit het tweede grote debat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Bron: Stellingwerf.nl