8 mei 2018

Aftreden wethouder Cor Trompetter

Wolvega, 8 mei 2018

Aan burgemeester N.A. van de Nadort

 

Geachte burgemeester,

Hierbij neem ik met onmiddellijk ingang ontslag als wethouder van de gemeente Weststellingwerf.

De reden is dat vanochtend in de collegevergadering is gebleken dat demissionair wethouder Jongebloed, tevens lid van de VVD delegatie die betrokken is bij de college onderhandelingen, in een beslissende fase van deze onderhandelingen, cruciale informatie over de financiële positie van de gemeente heeft achter gehouden.

Op 26 april, voordat het tweede gesprek met Sociaal Duurzaam Weststellingwerf plaatsvond had hij de beschikking over een ambtelijke memo over de effecten van de Maartcirculaire, waarin beschreven wordt wat de financiële consequenties van de ontwikkeling van het gemeentefonds voor onze gemeente zijn. Het ambtelijk advies was om deze memo direct ter beschikking te stellen van de raad en alle onderhandelaars. Dit is niet gebeurd. Pas op 30 april, nadat de beslissing over de nieuw te vormen coalitie door VVD en CDA was genomen,  is aan de collegeleden medegedeeld dat wethouder Jongebloed deze memo in  de vergadering van hedenochtend 8 mei wilde bespreken.

Ik heb wethouder Jongebloed met deze feiten geconfronteerd en hem gevraagd waarom hij deze memo niet per direct aan de raad ter beschikking heeft gesteld. Hij kon daarop geen bevredigend antwoord geven. Vervolgens heb ik hem gevraagd de politieke consequenties van het achterhouden van de hierboven beschreven informatie te nemen en per direct terug te treden als wethouder. Hij was hiertoe niet bereid. Hiermee was er voor mij geen basis meer voor een verdere samenwerking.

Mij rest daarom niet anders dan zelf de politieke consequenties te trekken en mijn ontslag als wethouder in dienen.

 

Met de meeste hoogachting

 

Cor Trompetter