Herindeling???

De PvdA Weststellingwerf is voorstander van een gemeentelijke fusie.

We hebben hiervoor de volgende argumenten:

1. Fusie leidt tot minder kosten voor de politieke organen (één college, één burgemeester en één gemeenteraad).
Dit bespaart op termijn structureel € 1.230.000 (te weten vijf wethouders (€ 400.000), twee burgemeesters (€ 200.000) , twee secretarissen (€ 180.000),
twee griffiers (€ 150.000) en 30 raadsleden (€ 300.000).

2. Door bestuurlijke opschaling wordt een sterkere bestuurlijke positie in het Friese verkregen.
Samenwerking in Friesland is belangrijk. Omdat vaak besloten wordt op basis van de grootte van een gemeente (Leeuwarden weegt zwaarder dan Weststellingwerf), komt het voor dat de grote Friese gemeenten de besluitvorming in belangrijke mate bepalen.

3. Fuseren betekent ook dat sneller besluiten genomen kunnen worden dan in een samenwerkingsverband van gemeenten (Gemeenschappelijke Regeling of ambtelijke fusie).
Daarmee verbetert de bestuurskracht (in vergelijking met gemeentelijke samenwerking). En het is democratischer omdat de gemeenteraad direct verantwoordelijk is voor de besluitvorming.

4. Gemeentelijke fusie leidt tot een grotere gemeentelijke organisatie, die betere perspectieven biedt voor ambtenaren (specialisatie, meer doorgroeimogelijkheden en meer mogelijkheden om samen te werken met collega’s in hetzelfde vakgebied i.p.v. een eenmanspost).

Wij hebben de voorkeur om (eerst) te fuseren met Ooststellingwerf en Opsterland.

Omdat we van mening zijn dat een grotere gemeente baat heeft bij een sterke en gezonde economische infrastructuur, sluiten wij daarbij ook een fusie met Heerenveen niet uit